Matthijs den Dekker

Stel vragen, zoek God, reis mee. Verhelder je blik. | Een blog sinds 2013


1 Comment

Het Koninkrijk van de underdog en de verleiding van de Farizeeër

Hoe meer ik in de Bijbel over Jezus lees en probeer door te laten dringen wat er staat, hoe weerbarstiger de teksten soms worden. Jezus sprak over het komende Koninkrijk, riep op tot bekering, tot eenheid, tot verzoening met God. Hij roept mensen naar zich toe, zoekt verbinding, maar zegt soms dingen die vooral afstoten. Hij windt zich op over de Farizeeën en neemt het op voor de underdog, de zondaar, de tollenaar, de overspelige.
Lees verder


3 reacties

De opdracht van Johannes de Doper: bekering, maar ook verzoening

Johannes de Doper is een kleurrijk personage. Hij had een eenzijdig eetpatroon, een mantel van kamelenhaar en een duidelijke opdracht. De missie van Johannes de Doper was het volk voor te bereiden op de komst van de Heer, namelijk Jezus. De manier waarop Johannes dat zou doen, wordt ook duidelijk beschreven in Lukas 1 en dan wordt het interessant. Er zijn namelijk twee manieren waarop Johannes dat zou bereiken en een van die twee manieren heb ik altijd overheen gelezen. Lees verder


Een reactie plaatsen

4 gebieden waarop christenen te bang zijn (deel 2)

Ik zat vroeger op een koor. Ik heb vrij weinig muzikaal gevoel en mensen die wel eens naast me in de kerk hebben gezeten zullen bij deze mededeling misschien een wenkbrauw optrekken. Het is waar: ik heb een poos op een koor gezeten en ik vond het leuk. We zongen echter één lied waar ik het tekstueel niet helemaal mee eens was. Bij dat lied bewoog ik mijn mond, maar maakte ik geen geluid. Dan was in ieder geval voor mezelf duidelijk dat ik er niet mee eens was! Na een optreden kregen we vaak applaus. Als mensen dan klapten lachte ik schaapachtig en sloeg even mijn ogen ten hemel. Ik wilde aangeven dat ik het allemaal niet zelf gedaan had, maar God. Ik stelde niet zoveel voor, het ging allemaal om God.

Deze twee gedragingen van mij in het koor (ik was trouwens tenor, mocht je nieuwsgierig zijn), zijn een milde vorm van angst op de twee gebieden die vandaag aan bod komen. Lees verder


2 reacties

4 gebieden waarop christenen te bang zijn

Christenen zijn op veel gebieden te bang. Dat is een stelling die ik wel aandurf. En dan bedoel ik dit keer niet angst voor God of juist angst voor de duivel of iets dergelijks. Ik bedoel dat ik bij christenen en in kerken angsten zie die tot kramp leiden. Zoals Yoda al zei: Fear is the path to the dark side of the force. Het is een angst die tot veel narigheid kan leiden. Want wat die dark side voor kerken is, is helaas wel bekend: controle, manipulatie, veroordeling.

Ik zie vier gebieden waarop christenen, mijzelf inbegrepen, vaak te bang zijn. Twee komen nu, twee volgende week, anders wordt deze blog te lang.
Lees verder


Een reactie plaatsen

3 manieren om je medemens meer vrij te laten zijn

Soms heb ik een opeens een enorme openbaring van iets dat eigenlijk zo logisch is, dat iedereen het waarschijnlijk al snapt en ik er als laatste achter kom. Dat begon als kleuter met de verbazingwekkende ontdekking dat ik fouten kon maken (Het verhaal gaat dat op een van mijn eerste schooldagen als kind de juf iets aanwees wat ik fout had gedaan en dat ik bij hoog en laag volhield dat dat niet kon, ik maakte namelijk geen fouten) en sinds die tijd komt het regelmatig voor. Laatst klikten er twee dingen in mijn hoofd die daarvoor wel een beetje om elkaar heen zwierven, maar nooit echt verbonden raakten.


Een reactie plaatsen

Waarom ik sorry wil zeggen tegen de rokers in ons midden

Het hoge woord moet eruit en nu moet iedereen het ook maar weten. Er is namelijk een groep jongeren die ik jarenlang uit de hoogte heb bekeken: rokers. In mijn tijd bij Athletes in Action waren er elk event drie belangrijke regels: no smoking, no drinking, no dating. Voor verstokte rokers werd een uitzondering gemaakt. Zij mochten op één bepaalde plek op het terrein roken. Stom, vond ik. Zelf vind ik roken vies, ongezond en asportief. Raar dat er voor dat soort mensen toch een hoekje op het terrein wordt ingeruimd, zo dacht ik. Maar ik zat fout.
Lees verder


Een reactie plaatsen

9 bouwstenen die christenen helpen relaties te bouwen

Ik vind relaties bouwen maar bar moeilijk. Je moet iets van jezelf laten zien en dat gaat mij niet altijd makkelijk af. Bij de keuze voor onze huidige kerk vond ik het mooi te zien dat het een warme gemeenschap was. Tegelijk was ik me er van bewust dat het aangaan en onderhouden van relaties voor mij een uitdaging zou worden. Vooral omdat de manier waarop ik als christen mijn relaties inricht iets weerspiegelt, of zou moeten weerspiegelen, van hoe God relaties onderhoudt.

In Romeinen 12 wordt de kerk beschreven als een lichaam, waarin elk deel de andere delen ondersteunt. Het is een veelzeggend beeld, dat laat zien dat we als christenen diepgaand afhankelijk van elkaar zijn als het gaat om de zaken van Gods Koninkrijk. Maar hoe doe je dat?

Lees verder

Zware lasten banner


Een reactie plaatsen

De menselijke Jezus: Jezus maakt ruzie

De spanning bouwt zich langzaam op in de Bijbel. In het begin zijn de geestelijk leiders van die tijd (Farizeeën, Sadduceeën, Schriftgeleerden, priesters) gefascineerd door die nieuwe rabbi. Net als bij Johannes de Doper komen ze eens kijken wat deze man allemaal verkondigt. Wat ze horen bevalt ze totaal niet en dat is het begin van een lange vete. Jezus had het niet zo op de Farizeeën (of misschien had Hij het vooral niet op waar ze voor stonden) en dat was wederzijds. Gedurende de tijd dat Jezus als prediker rondloopt escaleert het conflict steeds verder, tot het in Matteüs 23 tot uitbarsting komt.
Lees verder

Groen sprietje tussen droge stoppels


Een reactie plaatsen

Hel, zondebesef en het Koninkrijk (deel 2)

“Het goede nieuws van Jezus is breder, mooier en dieper. Onze uitdaging is dat plaatje voor mensen te schilderen.” Dat schreef ik in mijn vorige blog over zondebesef en evangelisatie. Ik schreef dat mensen vaak geen zondebesef hebben en dat het schadelijk is daar dan alsnog op te blijven hameren. Vandaag ga ik mijn eigen uitdaging aan en wil ik iets laten zien van: Wat dan wel?

Lees verder