Matthijs den Dekker

Stel vragen, zoek God, reis mee. Verhelder je blik. | Een blog sinds 2013

foto bij blog over kerk en corona


Een reactie plaatsen

Kerk en christen in de (corona)crisis: zijn we Marta of Maria?

De inspiratie voor deze blog kwam op de Dag van Nationaal Gebed van afgelopen woensdag, in eerste instantie omdat ik me afvroeg hoe niet-christenen naar zo’n initiatief kijken. Vinden ze het bemoedigend of doet het ze maar weinig? Niet dat het uitmaakt, want de dag is bedoeld voor God, niet voor anderen, maar ik vroeg het me af. En het zette me aan het denken over de plek van kerken en christenen in deze crisis rond corona.

Deze periode van isolatie, afstand en onzekerheid leidt tot Lees verder


Een reactie plaatsen

40-dagentijd: De revolutie van “Zo zal het bij jullie niet mogen gaan”

Hoe kan je zo blind zijn, anonieme moeder?

In Matteüs 20, vanaf vers 17, is Jezus onderweg naar Jeruzalem. Hij vertelt zijn leerlingen wat daar zal gebeuren: uitlevering, verraad, veroordeling, bespotting, geseling, kruisiging. Maar ook dat Hij op de derde dag weer opgewekt zou worden uit de dood. In deze fase van zijn leven windt Jezus er geen doekjes meer om.

Verbijsterend genoeg zegt de Bijbel: “Daarop kwam de moeder met haar twee zonen naar Jezus om om de belangrijkste posities in het nieuwe Koninkrijk te vragen.” Wat!? Heb je niet Lees verder

foto bij blog over koninkrijk van jezus


Een reactie plaatsen

Jezus’ Koninkrijk en de psalm van ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’

Psalm 22 staat zo tjokvol profetieën over het lijden, sterven en koninkrijk van Jezus, dat je bijna zou vergeten dat het een psalm van David is. En in eerste instantie dus over David gaat. Dat het David was die God de vraag stelde: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ Als je de psalm leest, schotelt David je zijn ellende voor in ongelooflijk levendige termen. Het is een indrukwekkende psalm.

Onlangs mocht ik spreken in mijn gemeente en het ging over psalm 22. Ik gebruikte de psalm om te vertellen over Gods vrijheid. Naast psalm 22 was de kerntekst Romeinen 8:1: ‘Er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus is.’ Het was bijzonder om te spreken over iets dat zo mijn hart raakt. Een aantal onderdelen van die preek heb ik bewerkt als blog. Dit is Lees verder


Een reactie plaatsen

De medelijder [kort verhaal]

Vandaag is Goede Vrijdag. Voor deze gelegenheid plaats ik niet een blog zoals normaal, maar heb ik een verhaal geschreven.

De medelijder

Voor de lunch

Joris richtte zijn gedachten op de pijn in zijn hoofd. Hij tastte het gevoel af, keek er als het ware in rond en trok zijn conclusies. Het was duidelijk. “U heeft inderdaad migraine, mevrouw De Tres.” Hij trok een blaadje van zijn memoblok, krabbelde een recept en schoof het over het bureau naar zijn patiënte. “Dit is voor smelttabletten. Als u op de weg naar buiten even langs mijn assistente loopt, zet zij het voor u in de computer. Amazon levert het naar verwachting binnen 3,5 uur en overlegt met uw verzekering. Instructies staan op de verpakking.”

Lees verder


Een reactie plaatsen

De ster en de zon [kort verhaal]

Vandaag is Goede Vrijdag. Voor deze gelegenheid plaats ik niet een blog zoals normaal, maar heb ik een verhaal geschreven.

De ster en de zon

Jeruzalem is niet veel veranderd in die jaren. Ik ben er destijds maar kort geweest, maar veel herken ik nog. Hier en daar een gebouw erbij, wat wijken verwaarloosd, maar verder vooral dezelfde nauwe, drukke straten en broeierige atmosfeer. De mensen zijn nog vol van hun grote feestdag van laatst, een van de grootste feesten van het jaar. Pesach, een herinnering aan een bevrijding van vroeger, heb ik me laten vertellen. Het is nog te proeven in de stad. Verder is het nog hetzelfde als in mijn herinnering. Het geelwitte steen dat voor elk gebouw gebruikt wordt, het geluid van duizend verschillende talen en overal doorheen de geur van verkolend dierenvlees dat elke dag de tempelberg afdrijft.

Lees verder


Een reactie plaatsen

De grootste uitdaging voor het christendom

De grootste uitdaging voor het christendom in deze tijd is niet de wetenschap, niet fundamentalisme, niet hypocrisie of onderlinge verhitte debatten, maar iets dat al eeuwenlang de grootste uitdaging van het christendom is: De belijdenis dat God een goede en liefdevolle Schepper is, terwijl de schepping vol zit met kwaad. Dat schrijft Zack Hunt op zijn blog. Met het oog op al het kwaad in de wereld is de vraag waarom God niets doet en of Hij eigenlijk wel bestaat een dringende vraag. Lees verder

Kleurige paaseieren


Een reactie plaatsen

Wanneer snap ik Pasen? [gastblog op joukejanze.nl]

Vandaag heb ik een gastblog geschreven voor mijn AIA-collega Jouke Janze. Jouke is bij AIA veel bezig met leiderschapsontwikkeling en -training. Eind dit jaar verhuist hij, met zijn gezin, voor twee jaar naar Brazilië. Dat land staat de komende jaren in de sportschijnwerpers vanwege het WK Voetbal en de Olympische Spelen 2016. Jouke gaat voor AIA Brazilië werken en zal samen met hen kerken trainen om sport te gebruiken om het geloof te delen.

Wanneer snap ik Pasen?

Niemand stond zo dicht bij Jezus als zijn discipelen. Gekozen uit een grotere groep volgelingen waren het boezemvrienden, zijn meest vertrouwde discipelen. Ze stonden dichterbij dan zijn moeder en broers en gingen op een jarenlange roadtrip met Jezus door heel Israël. Zij kenden Hem. Zij waren bij elke toespraak, zagen elk wonder, hoorden elke gelijkenis (en kregen soms achter de schermen een exclusieve uitleg van het verhaal).

In de 40-dagentijd denken veel christenen na over Jezus’ lijden en sterven. Wij weten al lang wat er komt, wat het betekent en wat er na drie dagen zal gebeuren.  Het zijn de discipelen die als eerste horen dat Jezus zou sterven. Hij vertelt hen als eerste dat Hij eigenlijk al die tijd op weg is naar zijn lijden en dood in Jeruzalem. Door de evangeliën heen zijn er drie manieren waarop de discipelen op die aankondiging reageren. Drie reacties die ons iets kunnen zeggen over hoe wij, in deze 40-dagentijd, naar Jezus’ lijden en sterven kunnen kijken.

[Lees de rest van de blog op JoukeJanze.nl]